İnsan kaynakları politikamız; Kalite, dürüstlük, insana saygı, liderlik ve güç birliği değerlerine sahip çıkan şirket kültürümüzle, sektöründe fark yaratan, rekabet etkinliğini arttıran, tercih edilen bir şirket olarak başarımızı sürdürülebilir kılmaktır.

Bu politika çerçevesinde,

• Şirket hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını tespit etmek ve oluşturmak

• Sonuç odaklı ve etkin karar alan organizasyon yapısı içerisinde hedef temelli yönetim anlayışı ile çalışanlarımızın ve şirketimizin sürekli gelişimini desteklemek

• Şirketimize katkı sağlayacak, alanının en iyisi olan insan kaynağını planlamak ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmek

• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirket bağlılığını arttırmak amacıyla insana odaklı, katılımcı yönetim anlayışımızla ilerlemekteyiz.